NSZZ-Zadar

Glasnik 28/23

BROJ

28

GODINA

XX

ZADAR

14/07/23

SLUŽBENO GLASILO

Nogometnog saveza Zadarske županije

UREĐUJE I IZDAJE

Nogometni savez Zadarske županije

SADRŽAJ

Kalendar natjecanja Prve žnl i druge žnl

Propozicije natjecanja Prve žnl i druge žnl

Propozicije natjecanja mlađih uzrasta

Propozicije natjecanja lige veterana

Odluka o Visini naknada za SO i članarina-kotizacija za natjecateljsku sezonu 23/24

Odluka o Imenovanju Rukovodstva natjecanja za natjecateljsku sezonu 23/24

Odluka o Visini naknada za rukovodstvo natjecanja za natjecateljsku sezonu 23/24

Odluka o usvajanju Liste sudaca za 3 HNL-jug za natjecateljsku sezonu 23/24

Odluka o usvajanju Lista delegat za 2 NL i 3 HNL-jug za natjecateljsku sezonu 23/24

Odluka o usvajanju Lista sudaca za županijske lige za natjecateljsku sezonu 23/24

Odluka o usvajanju Lista delegat za županijske lige za natjecateljsku sezonu 23/24

Registracije 10/07/23 – 14/07/23

PRVA ŽNL – KALENDARA NATJECANJA

kolo datum dan satnica
1. 10.09.23 nedjelja 17:00
2. 17.09.23 nedjelja 17:00
3. 24.09.23 nedjelja 16:30
4. 01.10.23 nedjelja 16:30
5. 08.10.23 nedjelja 16:00
6. 15.10.23 nedjelja 16:00
7. 22.10.23 nedjelja 15:30
8. 29.10.23 nedjelja 15:30
9. 05.11.23 nedjelja 14:30
10. 12.11.23 nedjelja 14:30
11. 19.11.23 nedjelja 14:00
12. 26.11.23 nedjelja 14:00
13. 03.12.23 nedjelja 13:30

14. 03.03.24 nedjelja 15:30
15. 10.03.24 nedjelja 15:30
16. 17.03.24 nedjelja 15:30
17. 24.03.24 nedjelja 15:30
18. 01.04.24 ponedjeljak 17:00
19. 10.04.24 srijeda 17:00
20. 14.04.24 nedjelja 17:00
21. 21.04.24 nedjelja 17:00
22. 28.04.24 nedjelja 17:00
23. 05.05.24 nedjelja 17:30
24. 12.05.24 nedjelja 17:30
25. 19.05.24 nedjelja 17:30
26. 26.05.24 nedjelja 17:30

DRUGA ŽNL – KALENDARA NATJECANJA

kolo datum dan satnica
1. 23.09.22 subota 16:30
2. 30.09.22 subota 16:30
3. 07.10.22 subota 16:00
4. 14.10.22 subota 16:00
5. 21.10.22 subota 15:30
6. 28.10.22 subota 15:30
7. 04.11.22 subota 14:30
8. 11.11.22 subota 14:30
9. 18.11.22 subota 14:00
10 25.11.22 subota 14:00

11. 09.03.23 subota 15:30
12. 16.03.23 subota 15:30
13. 23.03.23 subota 15:30
14. 30.03.23 subota 15:30
15. 13.04.23 subota 17:00
17. 20.04.23 subota 17:00
18. 27.04.23 subota 17:30
19. 04.05.23 subota 17:30
20. 11.05.23 subota 17:30
21 18.05.23 subota 17:30

Izvršni odbor na prijedlog Natjecateljske komisije Nogometnog saveza Zadarske županije, temeljem članaka 44. na svojoj 25. sjednici održanoj 11/07/23 (UTORAK) donosi je

JEDINSTVENE PROPOZICIJE NATJECANJA PRVE ŽNL I DRUGE ŽNL

ZA NATJECATELJSKU SEZONU 2023/2024

OPĆE ODREDBE I OBAVEZE KLUBA

Članak 1.

Prva Žnl za natjecateljskoj sezoni 2023/2024 brojiti će do 14 (četrnaest) momčadi, a odraditi će na osnovu Pravilnik o licenciranju klubova 1. Žnl

ABC SPORTA DRAGOVOLJAC
ZEMUNIK HAJDUK (P)
BIBINJE NOVA ZORA
POLAČA SABUNJAR
VELEBIT (B) ŠKABRNJA ’91
GALOVAC ZLATNA LUKA
DALMATINAC (C) PAKOŠTANE

Druga žnl za natjecateljskoj sezoni 2023/2024 brojiti će onoliko momčadi koliko se prijavi na osnovu prijava za natjecanje, a odraditi će i na osnovu Pravilnik o licenciranju klubova 2. Žnl

ARBANASI DEBELJAK
SV MIHOVIL NOŠK
PODGRADINA VRČEVO
RAŠTANE  

Članak 2.

Natjecanjem rukovodi Nogometni savez Zadarske županije, a vode ga ovlašteni organi.

Članak 3.

Organizaciju utakmica provode klubovi, koji igraju na domaćem terenu i obvezni su istu sprovoditi u skladu s Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a, odredbama ovih Propozicija i drugih normativnih akata HNS-a i saveza.

Članak 4.

Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu, prema utvrđenom rasporedu natjecanja

PRVA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA

JESENSKI DIO 10/09/23 – 03/12/23; PROLJETNI DIO 03/03/24 – 26/05/24

DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA

JESENSKI DIO 23/09/23 – 25/11/23; PROLJETNI DIO 09/03/24 – 18/05/24

Članak 5.

Sve utakmice, igraju se u pravilu 1. ŽNL – SUBOTA- NEDJELJA / 2. ŽNL – SUBOTOM u dnevnom ili noćnom terminu i satnicom, koja je utvrđena rasporedom parova. Utakmice, koje se igraju tijekom tjedna, igraju se u pravilu srijedom, odnosno prema odluci Povjerenika za natjecanje. Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima odobriti izmjenu dana i satnice odigravanja pojedinih utakmica.

Klub, koji zatraži suglasnost od Povjerenika za natjecanje za sudjelovanje na turniru u inozemstvu ili tuzemstvu u vrijeme trajanja redovnih natjecanja, može istu dobiti samo pod uvjetom, da narednu-e prvenstvenu-e ili kup utakmicu-e odigra u terminu prije odlaska na turnir.

Isti princip primjenjuje se ako u tijeku tekuće sezone zbog opravdanog razloga određeni klub domaćin organizira utakmicu za zamjenskom igralištu .Utakmice koje sukladno propozicijama odgođene MORAJU  se  naknadno odigrati najkasnije 10 dana od prvotnog termina.

Članak 6.

Sudionici 1. ŽNL moraju prijaviti tri (3) kategorije mlađih uzrasta za natjecateljsku sezonu 2023/2024.

Klubovi za ispunjavanje uvjeta (kriterija) za ulazak u viši rang natjecanja moraju prijaviti tri (3) kategorije od sljedećih pet (5) za natjecanje juniora, kadeta, pionira, mlađih pionira ili tića. 

IZNIMNO IZVRŠNI ODBOR HNS-a PO PRIJEDLOGU STRUČNE KOMISIJE I KOMISIJE ZA MLAĐE URASTE HNS-a MOŽE ODOBRITI DA POJEDINI KLUB IZ OPRAVDANIH RAZLOGA NASTUPA SAMO SA TRI MOMĆADI MLAĐIH UZRASTA, ALI OBVEZNO IZ GORE NAVEDENIH KATEGORIJA.

TAKVE IZNIMKE VRIJEDE SAMO ZA JEDNU NATJECATELJSKU SEZONU.

Sudionici 2. ŽNL moraju prijaviti dvije (2) kategoriju mlađih uzrasta za natjecateljsku sezonu 2023/2024.  Svaki klub u natjecanju obvezan je svoje utakmice igrati sa svojom najboljom momčadi.

Članak 7.

Klub domaćin je obvezan, delegatu osigura sve uvjete za normalan rad. Natjecanje se vodi u sustavu COMET, te su klubovi dužni osigurati internetu, PC i printer. Klub domaćin obvezan je utakmicu snimiti sa jednom (1) video/DVD kamerom, te VHS video kazetu/DVD predati delegatu neposredno po završetku utakmice ili dostaviti u savez u roku od 3 (tri) dana. Kamera se mora nalaziti na tribini ili na povišenom položaju (min. 3 m) time da je kamera na poziciji središnje crte terena za igru.

Članak 8.

Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i gostujuće momčadi prije i za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta odgovarajućim prijevoznim sredstvom

Na svim prvenstvenim utakmicama liječničku službu ili fizioterapeuta određuje osoba imenovana od IO saveza, vozilo hitne medicinske pomoći ili zamjensko vozilo sa vozačem istog, koja moraju biti na igralištu – stadionu pola sata prije početka utakmice.

Klub je dužan delegatu utakmice, 1 sat prije početka iste dati na uvid, pismeni podnesak ovjeren od strane nadležne policijske uprave potvrdu o prijavi utakmice.

PRAVO NASTUPA

Članak 9.

Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su navršili 17 godina života i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a i Pravilnika o statusu igrača HNS-a.

Iznimno, na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života, a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup za prvu momčad. Odobrenje se treba ovjeriti u nadležnom županijskom nogometnom savezu, a vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja.

Na utakmicama 1. Žnl mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobni. Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana upisa u aplikaciju COMET.

Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, a igrač može nastupiti od dana upisa pregleda do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti. Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, a delegatu utakmice nije stavio na uvid službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu, ne može nastupiti na javnoj utakmici. Igrač koji nema upisan liječnički pregled u aplikaciji COMET može nastupiti na javnoj utakmici samo ako u trenutku kada mu to delegat zatraži, ima kod sebe službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu koja mora biti upisana u aplikaciju COMET. Potvrda o izvršenom liječničkom pregledu iz ovog stavka treba biti izdana od strane ovlaštenog liječnika, odnosi se na pojedinog igrača i vrijedi najduže 15 dana od dana izdavanja i upisana u aplikaciju COMET

Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene.

Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog dobivene tri opomene, igrač izdržava na prvoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici.

Tijelo koje vodi natjecanje obvezno je pismeno izvijestiti klub o igračima koji su pod automatskom kaznom, a klubovi su obvezni tijelo koje vodi natjecanje izvijestiti o broju opomena igrača koji se tijekom prvenstva registrira za klub.

Na prvenstvenim utakmicama, klubovi su obvezni započeti utakmicu s najmanje 3 (tri) igrača starosti do 21 godine. Pod igračem starosti do 21 godine, podrazumijeva se igrač koji na dan 01.07. nije bio stariji od 21 godine. U prvom poluvremenu utakmice igrača starosti do 21 godine može ZAMJENITI SAMO igrač do 21. god starosti.

Članak 10.

Na prvenstvenim utakmicama može biti imenovano i u zapisnik upisano najviše sedam (7)
zamjenskih igrača i od kojih u igru može ući najviše pet (5) igrača. U drugom poluvremenu svaki klub može vršiti zamjene u maksimalno tri (3) navrata.

PREDSTAVNIK KLUBA

Članak 11.

Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici. Na utakmicama stalnog natjecanja predstavnik kluba mora imati pismeno ovlaštenje svog kluba. Predstavnik kluba na utakmici stalnog natjecanja ima prava i dužnosti:

– da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 60 minuta prije početka utakmice, ukoliko propozicijama natjecanja nije drugačije određeno,

– da odmah po prijavi preda delegatu sastav momčadi i športske iskaznice igrača koji će nastupiti na utakmici i rezervnih igrača,

– da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača i provjeri ispravnost športskih iskaznica,

– da prije početka utakmice u zapisniku utakmice svojim potpisom potvrdi sastav svoje momčadi, a po završetku utakmice da sudjeluje u sastavljanju zapisnika,

– predstavnik kluba domaćina je dužan biti na raspolaganju delegatu radi pružanja pomoći u pogledu otklanjanja eventualnih nedostataka koji su smetnja za normalno odigravanje utakmice,.

DELEGAT UTAKMICE

Članak 12.

Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje određuje delegata, koji ima vrhovni nadzor na utakmici. Delegat je obvezan kompletan Zapisnik sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova.

Ukoliko na utakmicu ne dođe delegat, dužnost delegata će obaviti sudac utakmice. Delegat, koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa organa HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, bit će izostavljen u jednom ili više određivanja, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenut će se i disciplinski postupak. Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za natjecanja.

SUĐENJE

Članak 13.

Za sve prvenstvene utakmice suce određuje Povjerenik za suđenje. Prvenstvene utakmice sude suci s jedinstvene liste i po potrebi suci s viših lista. Ako sudac, koji je određen za suđenje utakmice, ne dođe na igralište u određeno vrijeme za početak utakmice, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudac. U slučaju nedolaska i prvog pomoćnog suca, utakmicu će suditi drugi pomoćni sudac.

Ukoliko na utakmicu ne dođu niti sudac, niti pomoćni suci, klubovi će se pismeno sporazumjeti, da utakmicu sudi jedan od nazočnih sudaca. U slučaju da klubovi ne postignu sporazum, delegat utakmice će odlučiti, koji će od prisutnih sudaca suditi utakmicu, što sve treba zapisnički konstatirati.

Ako na utakmicu ne dođe jedan od pomoćnih sudaca sudac će odlučiti tko će obnašati dužnost pomoćnog suca.

Članak 14.

Sudac je obvezan, da provjeri podatke unesene u zapisnik i da istog svojeručno potpiše.

Suci su obvezni u Zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i nakon utakmice.

Članak 15.

Sudac koji se u svezi s obavljanjem dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava, odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, bit će izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom slučaju pokrenut će se i disciplinski postupak. Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za suđenje.

NOGOMETNI TRENERI

Članak 16.

Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za rad (licencu) izdanu od instruktora saveza (1. ŽNL – UEFA B / 2. ŽNL – UEFA C, TN C). Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti da bude u ograđenom djelu igrališta, predviđen za zamjenske igrače i službene osobe, niti da bude upisan u zapisnik kao trener. Treneri ne mogu nastupati na prvenstvenim utakmicama svojih klubova kao igraći.

Trener je obavezan prisustvovati utakmici koju igra momčad za koju je licenciran, te trener koji je licenciran za seniorsku momčad ne može biti licencira za mlađe uzraste. Delegat je obvezan upisati u zapisnik i izvještaj s utakmice ukoliko neka momčad nema trenera ili utakmicu napusti prije završetka.

OCJENA SPOSOBNOSTI TERENA ZA IGRU

Članak 17.

Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenu, koji je podoban za igru.

Domaći klub je obvezan pripremiti teren tako, da bude potpuno podoban za odigravanje utakmice.

Pregled terena mora se izvršiti u nazočnosti oba kapetana momčadi suca utakmice i to u vrijeme određeno za početak utakmice. Izuzetno, pregled se može obaviti i ranije, ali istog dana i uz obveznu nazočnost kapetana momčadi i suca utakmice. Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog što spada u višu silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen da sudi utakmicu. Sudac i delegat su obvezni unijeti u Zapisnik odluku o nepodobnosti terena i Zapisnik dostaviti Savezu u roku od 24 sata, uz prethodnu obavijest telefonom, brzojavom, odnosno telefaksom.

ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE

Članak 18.

Suspendirani klub, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba, ne mogu nastupiti na javnim utakmicama, sve dok traje suspenzija.

ŽALBE NA UTAKMICU

Članak 19.

Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje, koji ih rješava u prvom stupnju.

Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti putem SMS porukom, maila ili preporučeno. Povjereniku za natjecanje u roku od 48 sati od dana odigravanja utakmice, a obrazloženje u dva primjerka s dokazom o uplaćenoj taksi, more se dostaviti u savez, na mail saveza ili preporučeno u roku od tri dana od dana odigrane utakmice. U koliko rok za ulaganje žalbe istječe u nedjelju ili na državni blagdan, isti se produžava za slijedeći dan. Nenajavljene, nepravovremene, netaksirane ili nedovoljno taksirane žalbe neće se uzeti u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će se registrirati s postignutim rezultatom. Pri ocjeni pravovremene žalbe, uzima se u obzir datum poštanskog žiga se utvrđuje na osnovi dodatne tablice za rezultate koje su u međusobnim susretima postigli klubovi s jednakim brojem bodova tijekom natjecanja. Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika danih i primljenih zgoditaka. Ako je razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih zgoditaka u gostima. Ako je i to isto, u slučaju dva kluba, tada klubovi igraju dvije utakmice po kup sustavu. Ako se za sporno mjesto bore tri ili više klubova, onda se pobjednik rješava utakmicama po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu. Tablicu proglašava Povjerenik za natjecanje po završetku natjecateljske 2023/2024. preporučenog pisma, brzojava ili telefaksa. Odluka o podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku 14 dana od dana prijema žalbe, a u skraćenom postupku u roku od sedam (7) dana.

Članak 20.

Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje i Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe u roku od osam (8) dana od dana uručenja odluke. U izuzetnim slučajevima (dva posljednja kola i sl.) rok za podnošenje žalbe je tri (3) dana. Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset (10) dana, a u skraćenom postupku od 5 (pet) dana od dana prijema žalbe. Odluka Komisije za žalbe je konačna. Ako organ u drugom stupnju ne riješi žalbu u predviđenom roku, smatra se da žalba nije usvojena.

Članak 21.

Iznos takse na žalbu utvrđuje svojom Odlukom Izvršni odbor saveza.

REGISTRACIJA UTAKMICE

Članak 22.

Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3:0 (par-forfe), utakmica se registrira postignutim rezultatom. Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje, u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana njihovog odigravanja. U slučaju, da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke.

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST

Članak 23.

O disciplinskim prekršajima, koje izvrše klubovi, igrač, suci, treneri i ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju, odlučuje Disciplinski sudac na osnovi odredaba Disciplinskog pravilnika HNS-a.

NAPREDOVANJE I OBNAVLJANJE LIGE

Članak 24.

1. ŽNL – Prvoplasirana momčad 1. Žnl, u sezoni 2023/2024 ostvaruje pravo na odigravanje kvalifikacija za popunu višeg ranga natjecanja prema Odluci HNS-a. Prvoplasirani klub 1. ŽNL mora ispunjavati određene uvjete iz Pravilnik o licenciranju klubova za ulazak u viši rang natjecanja, prije početka natjecateljske sezone u kojoj je ostvario plasman za viši rang. Ukoliko propisane uvjete ne ispunjava prvoplasirani klub, pravo sudjelovanja u kvalifikacijama ostvaruje drugo, odnosno trećeplasirani klub, ukoliko i drugoplasirani klub ne ispunjava uvjete. U viši rang natjecanja u natjecateljskoj godini 2024/2025 mogu ući samo klubovi koji na dan 01.05.2024. ispunjavaju uvjete navedene u uvjetima (kriterijima) za natjecanje u viši rang natjecanja.

Posljednje plasirana momčad 1. ŽNL ispada u niži rang natjecanja 2. ŽNL.

Ukoliko 1. ŽNL bude brojila neparan broj liga će se popuniti sa drugoplasiranom ili trećeplasiranom momčadi iz 2. ŽNL, da bi se 1. ŽNL popunila do broja 14 koliko liga broji sukladno Propozicijama natjecanja za 1. ŽNL za natjecateljsku sezonu 2023/2024.

2. ŽNL – Prvo plasirani klub 2. ŽNL, u sezoni 2023/2024 ostvaruju pravo izravnog plasmana u natjecanje 1. ŽNL. Prvoplasirani klub 2. ŽNL-e mora ispunjavati uvjete predviđene Pravilnik o licenciranju klubova 1. ŽNL prije početka natjecateljske sezone, u kojoj je ostvario pravo plasmana u viši rang. Ukoliko propisane uvjete ne ispunjava prvoplasirani klub, pravo ostvaruje drugo, odnosno trećeplasirani klub, ukoliko i drugoplasirani klub ne ispunjava uvjete.

UTVRĐIVANJE PLASMANA

Članak 25.

Klub, koji pobjedi na utakmici osvaja (3) tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan (1) bod. Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje razlika između danih i primljenih zgoditaka. U slučaju iste zgoditak razlike, bolje mjesto na tablici zauzima klub, koji je postigao više zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka, dijele mjesta, koja im pripadaju Ukoliko se radi o mjestu, koje utječe na prijelaz u viši ili niži rang natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se određuje na osnovi rezultata  u međusobnim susretima. Ukoliko je isti identičan primjenjuje se pravilo gol razlike i postignutih zgoditaka.

Članak 26.

Klub, koji odustane od prvenstvenog natjecanja, pada u niži stupanj natjecanja, bez obzira na do tada postignute rezultate u natjecanju. Smatrat će se, da je klub odustao od natjecanja, ako svojom krivicom nije odigrao dvije utakmice u tijeku tog natjecanja u istoj natjecateljskoj godini.

FINANCIJSKE OBVEZE

Članak 27.

Troškove prijevoza, dnevnice i naknada sudaca i delegata klubovi su dužni do uplatiti nakon odigrane dvije domaćinske utakmice.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NATJECANJU

Članak 28.

Svaki klub, koji sudjeluje u prvenstvima, mora ispunjavati uvjete propisane Odlukom Izvršnog odbora saveza za natjecanja. Klubovi se obvezuju izvršavati odluke i naredbe rukovodstva natjecanja, uz moguću primjenu sankcija predviđenih Disciplinskim pravilnikom HNS-a.

Klubovi koji se prijave za natjecanja moraju posjeduju vlastito igralište ili igralište u svojoj općini ili gradu koje odgovara Pravilniku o licenciranju klubova.

OSTALE ODREDBE

Članak 29.

Svaka prvenstvena utakmica obvezno se igra loptom, koja po svemu mora odgovarati Pravilima nogometne igre. U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu lopta ne smije biti bijele boje.

Članak 30.

Gostujući klub mora poštivati osnovnu boju dresa domaćina koja je prijavljena Savezu i objavljena u službenom glasilu Saveza. Klub domaćin mora nastupiti u osnovnoj boji dresa. Ako gostujući klub nema dresove druge boje, domaćin će mu posuditi dresove druge boje, različite od svojih, uz naknadu troškova pranja i peglanja dresova. Vratar mora nositi dres u boji, koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača obiju momčadi i sudaca. Svi igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama, moraju na zadnjoj strani svojih dresova imati brojeve vidljive boje u odnosu na boju dresa (košulja) od propisanih veličina 30x20x5 cm te iste brojeve odgovarajućih veličina na donjem dijelu gaćica. Brojevi na dresovima i gaćicama moraju se slagati sa brojevima u Zapisniku utakmice.

Članak 31.

Nedolazak na utakmicu zbog kvara na prijevoznom sredstvu (autobus) smatrat će se opravdanim razlogom u sljedećem:

– ako klub odmah dojavi svoj nedolazak klubu domaćinu, Povjereniku za natjecanja, odnosno službenim osobama te utakmice, putem telefona ili telefaksom

– ako je kvar autobusa utvrdila Policijska postaja na području koje se dogodio kvar

– klub je obvezan u roku od 24 sata dostaviti Savezu zapisnik Policijske postaje, koja je utvrdila kvar autobusa

Odgađanje utakmice radi bolesti igrača smatrat će se opravdanim, ako je odgađanje zatraženo najmanje 48 sati prije odigravanja utakmice, osim u slučajevima više sile (epidemija, trovanja i sl.).

Da bi klub zatražio odgodu utakmice radi bolesti potrebno je dokazati bolest najmanje sedam igrača, koji su nastupali u prethodnim kolima natjecanja.

Dokaz o bolesti igrača mora biti izdan i ovjeren od nadležne zdravstvene ustanove s brojem djelovodnika iste i pojedinačne dijagnoze bolesti igrača s faksimilom i potpisom liječnika.

Članak 32.

Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava Zapisnik utakmice i izvještaj o utakmici prema obrascu, kojeg je utvrdio HNS. Zapisnik i izvještaj o utakmici se obvezatno radi u sustavu COMET.

Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o ispravnom unošenju točnih podataka u Zapisnik.

Članak 33.

Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica u ograđenom dijelu igrališta pored terena za igru, u zaštitnim kabinama mogu se nalaziti sljedeće službene osobe:

– treneri (dva) za svaki klub s oznakom kluba,

– rezervni igrač u športskoj opremi i prema popisu u Zapisniku sedam (7) na svakoj klupi kluba,

– liječnik kluba 1 (jedan) s oznakom ili fizioterapeut kluba 1 (jedan) s oznakom.

ORGANI NATJECANJA

Članak 34.

– Povjerenik za natjecanje

– Povjerenik za suđenje

– Disciplinski sudac

– Povjerenik za sigurnost

– Komisija za žalbe

POVJERENIK ZA NATJECANJE

Članak 35.

– rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama i Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a

– određuje delegate za utakmice

– registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom stupnju

– vodi tablicu natjecanja

– utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja

– na osnovu utvrđenih disciplinskih prekršaja podnosi prijave Disciplinskom sucu

– donosi prijedlog Uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmicama

– priprema prijedlog Uputa za organizaciju i red na igralištu, za vrijeme odigravanja utakmica

– priprema i organizira plenarne sastanke klubova sudionika natjecanja

– priprema i organizira stručne sastanke delegata

– priprema prijedlog za listu delegata

– na zahtjev Izvršnog odbora saveza podnosi izvještaje i analize natjecanja

– obavlja i druge dužnosti vezane za natjecanje, koje mu povjeri Izvršni odbor saveza

POVJERENIK ZA SUĐENJE

Članak 36.

– sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate

– određuje suce za utakmice

– informira suce o obvezama iz određivanja

– prikuplja i analizira zapisnike i izvještaje o suđenju4

– podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz podnesenih prijava, prigovora, žalbi i dr. u svezi sa suđenjem

– na zahtjev Izvršnog odbora saveza podnosi izvještaje i analize suđenja

– obavlja i druge poslove i dužnosti koje mu povjeri Izvršni odbor saveza, odnosno organi Saveza.

DISCIPLINSKI SUDAC

Članak 37.

Disciplinski sudac rješava u prvom stupnju o svim prekršajima, koje su izvršili klubovi, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom HNS.

Najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru saveza o svom radu s prijedlogom mjera.

KOMISIJA ZA ŽALBE

Članak 38.

Komisija za žalbe rješava u drugom stupnju o žalbama na odluke Povjerenika lige i Disciplinskog suca.

Odluka Komisije za žalbe je konačna. Žalba se dostavlja u roku predviđenom u članku 19. ovih Propozicija, a računa se od dana prijema rješenja preporučenom poštom ili telefaksom. Komisija na zahtjev Izvršnog odbora saveza podnosi izvješće o radu.

Članak 39.

Svi sporovi, koji nastanu u svezi natjecanja, a ne mogu se riješiti sporazumno, predat će se na konačno rješavanje Izvršni odbor saveza. O sporovima klubova, vezanim za natjecanje, ne mogu odlučivati redovni sudovi.

POVJERENIK ZA SIGURNOST

Članak 40.

– obavlja sve poslove u svezi osiguranja utakmica, a što je posebno definirano u Odluci o sigurnosti

– surađuje s povjerenicima za sigurnost u klubovima i pomaže im u radu

– najmanje dva puta godišnje podnosi izvještaj Izvršnom odboru saveza s prijedlozima eventualnih novih mjera

KAZNENE ODREDBE

Članak 41.

Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni, klubovi, igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članka 42.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a te ostali propisi i odluke HNS-a i Nogometnog saveza Zadarske županije.

Članak 43.

Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor saveza.

Članak 44.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja I objavljuje se u glasniku saveza.

Predsjednik

Darko Banić

Broj:      42-7/23

Zadar, 11.07.2023.

Izvršni odbor na prijedlog Natjecateljske komisije Nogometnog saveza Zadarske županije, temeljem članaka 44. na svojoj 25. sjednici održanoj 11/07/23 (UTORAK) donosi je

PROPOZICIJE NATJECANJA ŽUPANIJSKIH LIGA MLAĐIH UZRASTA

OPĆE ODREDBE I OBVEZE KLUBA

Članak 1.

Nogometni klubovi u prijavi za natjecanje 2023/2024, prijavili su kategorije mlađih uzrasta kako im nalažu propozicije za određeni rang natjecanja. Na osnovu prijava lige mlađi uzrasta:

JUNIORA – KADETA – PIONIRA – MLAĐIH PIONIRA – TIĆA – PAPALINA

Članak 2.

Organizaciju utakmica provode klubovi, koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o uspjehu organizacije utakmice. Klub domaćin je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i biti će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta te može bit kažnjen u skladu s odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a (u daljnjem tekstu: DP).

Članak 3.

Sustav natjecanja je ovisan o broju sudionika u pojedinoj ligi, a utvrditi će ga Izvršni odbor NSZŽ-a, posebnom odlukom.

Članak 4.

Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima ili u dogovoru s klubovima odobriti izmjenu dana i satnice odigravanja pojedinih utakmica te odobriti zamjenu domaćinstvo i sl. Klub koji zatraži suglasnost Povjerenika za natjecanje za sudjelovanje na turniru u inozemstvu i tuzemstvu u vrijeme trajanja redovnih natjecanja, može istu dobiti isključivo pod uvjetom, da narednu-e prvenstvenu-e ili kup utakmicu-e odigra u terminu prije odlaska na turnir. Početak natjecanja ovisi o broju sudionika u pojedinim ligama koje će se formirati na osnovu prijava klubova za natjecateljsku sezonu 2023/2024.

PRAVO NASTUPA

Članak 5.

Pravo nastupa imaju registrirani igrači:

– za momčad papalina, ako na dan utakmice nisu mlađi od 6 godina, a na dan 01.07. ove natjecateljske sezone nisu stariji od 8 godina i 6 mjeseci

– za momčad tića, ako na dan utakmice nisu mlađi od 8 godina, a na dan 01.07. ove natjecateljske sezone nisu stariji od 10 godina i 6 mjeseci

– za momčad mlađih pionira, ako na dan utakmice nisu mlađi od 10 godina, a na dan 01.07. ove natjecateljske sezone nisu stariji od 12 godina i 6 mjeseci

– za momčad pionira, ako na dan utakmice nisu mlađi od 12 godina, a na dan 01.07. ove natjecateljske sezone nisu stariji od 14 godina i 6 mjeseci

– za momčad kadeta, ako na dan utakmice nisu mlađi od 14 godina, a na dan 01.07. ove natjecateljske sezone nisu stariji od 17 godina i 6 mjeseci

Na utakmicama kadeta može nastupiti i 6 (šest) igrača koji na dan 01.07. tekuće natjecateljske godine nisu stariji od 17 godina i 6 mjeseci. Pri tome maksimalno 3 (tri) takva igrača jedne momčadi mogu istovremeno biti u igri.

– za momčad juniora, ako na dan utakmice nisu mlađi od 16 godina, a na dan 01.07. ove natjecateljske sezone nisu stariji od 18 godina i 6 mjeseci, te igrač s navršenih 15 godina uz specijalni pregled.

Na utakmicama juniora može nastupiti i 6 (šest) igrača koji na dan 01.07. tekuće natjecateljske godine nisu stariji od 19 godina i 6 mjeseci. Pri tome maksimalno 3 (tri) takva igrača jedne momčadi mogu istovremeno biti u igri.

MLAĐIH PIONIRA

Dimenzije igrališta po dužini od 16 m do 16 m, po širini aut-crte-aut-crte. Golovi su dimenzija 5×2 m koji se postavljaju na crte koje obilježavaju kaznene prostore u paraleli. Središte golova i velikih golova paralelno umjesto šesnaest metara kod ml pionira je dvanaesterac. Kazneni udarac se izvodi s 9 m. Korner crte završavaju u produžetku vanjskih crta šesnaest metara. Momčad nastupa s najviše 9 igrača (8 + 1), a u zapisnik se unosi 18 igrača. Zamjene igrača su neograničene u prekidu igre uz dozvolu glavnog suca. Utakmice će se Igrati s loptama veličine broj 4. Korner se izvodi u produžetku 3 m od točke presječene uzdužne i poprečne crte šesnaest metara. Živi zid je na udaljenosti od 9 m od mjesta prekršaja.

TIĆI

Veličina igrališta su linije šesnaesterca (do uzdužnih linija povućene kapicama za označavanje) i uzdužne crte svakog nogometnog igrališta. Nogometna vrata nalaze na sredini linije od šesnaesterca Dimenzije kaznenog prostora su 11×27 m, vratarevog prostora 5×15 m, a točka za izvođenje kaznenog udarca je udaljena 9 m od linije vrata. Dimenzije vrata su 2 x 5 m. Udarac iz kuta (korner) izvodi se s udaljenosti od 20 m od bliže stative gola (moguće označavanje i kapicama) Zaleđe ne postoji. Utakmice se igraju loptom broj 4. Broj igrača u polju je 9 (8 igrača + vratar). Utakmica može započeti ako jedna  Broj pričuvnih igrača je 9, izmjene se vrše u neograničenom broju, a pojedini igrač može ulaziti više puta, ali samo uz najavu sucu u prekidu igre.

U momčadi imaju pravo nastupa igrači ako na dan utakmice nisu mlađi od 8 godina, a na dan 01.07.te natjecateljske godine nisu stariji od 10 godina i 6 mjeseci. momčad ima najmanje 6 igrača. Igračice mogu igrati u svakoj kategoriji jednu godinu starije od prava nastupa igrača u selekcijama. TRAJANJE UTAKMICE= 2 x 25 min.

PAPALINE

Veličina igrališta je polovina nogometnog igrališta u poprečnom smjeru, s time da se nogometna vrata nalaze na uzdužnoj crti igrališta (aut liniji). Dimenzije kaznenog prostora su 11×27 m, vratarevog prostora 5×15 m, a točka za izvođenje kaznenog udarca je udaljena 9 m od linije vrata. Dimenzije vrata su 2 x 5 m.  Bočne linije su linija koja označava centar odnosno polovicu cijelog terena i linija u visini peterca (označavanje kapicama) svakog nogometno igrališta. Udarac iz kuta (korner) izvodi se s udaljenosti od 16 m od bliže stative gola. Zaleđe ne postoji. Utakmice se igraju loptom broj 4. Broj igrača u polju je 9 (8 igrača + vratar). Utakmica može započeti ako jedna momčad ima najmanje 6 igrača. Broj pričuvnih igrača je 9, izmjene se vrše u neograničenom broju, a pojedini igrač može ulaziti više puta, ali samo uz najavu sucu u prekidu igre.U momčadi imaju pravo nastupa igrači ako na dan utakmice nisu mlađi od 6 godina, a na dan 01.07. te natjecateljske godine nisu stariji od 8 godina i 6 mjeseci. Igračice mogu igrati u svakoj kategoriji jednu godinu starije od prava nastupa igrača u selekcijama. TRAJANJE UTAKMICE = 2 x 20 min.

Članak 6.

Na prvenstvenim utakmicama juniora, kadeta i pionira može biti imenovano i u Zapisnik upisano najviše sedam zamjenskih igrača. Broj zamjena igrača tijekom utakmice nije ograničen i iste se mogu vršiti kao u prekidu igre uz dozvolu glavnog suca.

Na utakmicama mlađih pionira može se u Zapisnik prijaviti najviše sedam zamjenskih igrača, a broj zamjena igrača tijekom utakmice nije ograničen i iste se mogu vršiti kao u prekidu igre uz dozvolu glavnog suca.

Članak 7.

Svi igrači moraju imati liječnički pregled. Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest mjeseci od dana upisa u športsku iskaznicu. Igrač, koji nije liječnički pregledan, odnosno, koji nije obavio liječnički pregled u određenom roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u iskaznicu, a sucu-delegatu utakmice nije stavio na uvid službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu, ne može nastupiti na utakmici. Potvrda od doktora sportske medicine na papiru vrijedi 1 (jedno) kolo od dana izdavanja.

Klubovi i odgovorne osobe za koje se utvrdi da su lažno, samoinicijativno i/ili sa svrhom obmane unijeli u sustav COMET oznaku za određenog igrača da je liječnički pregledan a zapravo nije, drastično će se kazniti.

DELEGAT UTAKMICE

Članak 8.

Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik natjecanja određuje delegata koji zastupa rukovodstvo natjecanja,kontrolira ispravnost sportskih iskaznica i licenci službenih osoba, kontrolira suđenje i ima vrhovni nadzor na utakmici.

Delegat kontrolira ispravnost podnijetih putnih troškova sudaca utakmice.

Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje.

Ukoliko na utakmicu ne dođe delegat, dužnost delegata će obaviti sudac utakmice. 

Delegat koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih tijela ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa tijela HNS-a i NSZŽ-a u svezi s nogometnim natjecanjima, biti će izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se i disciplinski postupak. Za izostavljanje od obavljanja dužnosti delegata nadležan je Povjerenik za natjecanje.

Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju podataka u zapisnik utakmice.

Članak 9.

Klub domaćin obvezan je sucu-delegatu utakmice osigurati uvjete za rad (instaliran internet).

Delegatova dužnost je pisati zapisnik o utakmici i izvještaj o utakmici u aplikaciji sustava COMET.

Delegat mora biti informatički pismen jer domaćin više nije dužan imati svoga zapisničara.

PREDSTAVNIK KLUBA

Članak 10.

Klub može registrirati više predstavnika svog kluba unutar NSZŽ-a u tekućoj sezoni, međutim, za određenu utakmicu svaki klub može odrediti samo jednu osobu, odnosno jednog predstavnika kluba koji će predstavljati klub na predmetnoj utakmici te imati ovlaštenje korištenja službenih prostorija kao i tehničkog prostora igrališta (stadiona). Na utakmicama stalnog natjecanja predstavnik kluba mora imati pismeno ovlaštenje svog kluba.

Predstavnik kluba na utakmici stalnog natjecanja ima prava i dužnosti:

– da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 60 minuta prije početka utakmice, ukoliko propozicijama natjecanja nije drugačije određeno,

– da odmah po prijavi preda delegatu sastav momčadi i športske iskaznice igrača koji će nastupiti na utakmici i rezervnih igrača,

– da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača i provjeri ispravnost športskih iskaznica,

– da prije početka utakmice u zapisniku utakmice svojim potpisom potvrdi sastav svoje momčadi, a po završetku utakmice da sudjeluje u sastavljanju zapisnika,

– predstavnik kluba domaćina dužan je na sastanku pred utakmicu delegatu utakmice predati ime i prezime vozača i reg. broj odgovarajućeg zamjenskog vozila za slučaj HMP,

– predstavnik kluba domaćina je dužan biti na raspolaganju delegatu radi pružanja pomoći u pogledu otklanjanja eventualnih nedostataka koji su smetnja za normalno odigravanje utakmice.

Promjena predstavnika kluba za vrijeme tekuće utakmice nije dozvoljena i predstavnik kluba ne smije napuštati klupu bez odobrenja suca.

SUĐENJE

Članak 11.

Prvenstvene utakmice sude suci, koje odredi Povjerenik za suđenje utakmica mlađih uzrasta. Ukoliko na utakmicu ne dođe sudac, klubovi će se pismeno dogovoriti da utakmicu sudi jedan od nazočnih ispitanih sudaca.

U slučaju da klubovi ne postignu sporazum, savez je dužan organizirati novi termin odigravanja. Ako ne dođe sudac utakmicu će suditi delegat uz prethodni dogovor predstavnika klubova.

Članak 12.

Sudac je obvezan u Zapisnik unijeti svoje primjedbe i Zapisnik svojeručno potpisati. Suci su obvezni u Zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djela za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.

Sudac koji se u svezi s obavljanjem dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava, odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, bit će izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom slučaju pokrenut će se i disciplinski postupak. Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za suđenje.

NOGOMETNI TRENERI

Članak 13.

Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za rad (licencu) izdanu od Tehničkog tajnika lige, te mora imati završenu trenersku školu i može biti licenciran za dvije kategorije. Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti da bude u ograđenom djelu igrališta, predviđen za zamjenske igrače i službene osobe, niti da bude upisan u zapisnik kao trener. Trener je obvezan prisustvovati utakmici koju igra momčad za koju je licenciran, te trener koji je licenciran za mlađe uzraste ne može biti licenciran za seniorsku momčad.

Klub koji nema na utakmici prisutnog trenera disciplinski je odgovoran osim u slučaju ako se radi o opravdanom odsustvu, a što utvrđuje Povjerenik za natjecanje. 

OCJENA SPOSOBNOSTI TERENA ZA IGRU

Članak 14.

Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenu, koji je podoban za igru, a to u pravilu znači na glavnom terenu. Samo u izuzetnim situacijama i izuzetno nepogodnog vremena se mogu igrati i na terenu, koji nije glavni, ali obvezno mora biti propisane veličine i podoban za igru te registriran od nadležnog organa.

Pregled terena mora se izvršiti u nazočnosti oba kapetana momčad i suca utakmice i to u vrijeme određeno za početak utakmice.

Izuzetno, pregled se može obaviti i ranije, ali istog dana i uz obveznu nazočnost kapetana i suca utakmice. Da li je teren podoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog, što spada u višu silu, odlučuje sudac utakmice.

Delegat je obvezan unijeti u Zapisnik odluku o nepodobnosti terena i Zapisnik dostaviti savez u roku od 24 sata, uz prethodnu obavijest telefonom.

ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE

Članak 15.

Suspendirani klub, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu nastupiti na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija.

ŽALBE NA UTAKMICU

Članak 16.

Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje, koji ih rješava u prvom stupnju.

Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti putem SMS poruke, maila ili preporučeno, Povjereniku za natjecanje u roku od 48 sati od dana odigravanja utakmice, a obrazloženje u dva primjerka s dokazom o uplaćenoj taksi, mora se dostaviti u savez, na mail saveza ili preporučeno u roku od tri (3) dana od dana odigrane utakmice.

Ukoliko rok za ulaganje žalbe istječe u nedjelju ili na državni blagdan, isti se produžava za slijedeći radni dan. Nenajavljene, nepravovremene, netaksirane ili nedovoljno taksirane žalbe neće se uzeti u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će se registrirati s postignutim rezultatom. Pri ocjeni pravovremene žalbe, uzima se u obzir datum poštanskog žiga.

Odluke o podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe, a u skraćenom postupku u roku od sedam (7) dana.

PRISTOJBE NA ŽALBU

Članak 17.

Iznos takse na žalbu utvrđuje svojom Odlukom Izvršni odbor saveza.

Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena pristojbi objavljuje se u Službenom glasilu NSZŽ-a.

Nenajavljene, nepravovremene, netaksirane ili nedovoljno taksirane žalbe kao i žalbe bez priložene snimke utakmice, neće se uzeti u postupak.

Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.

ŽALBENI POSTUPAK

Članak 18.

Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje i Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe u roku od osam (8) dana od dana uručenja odluke ili od proteka roka u kojem je prvostupanjsko tijelo trebalo završiti postupak, a to nije učinilo. U izuzetnim slučajevima (dva posljednja kola i sl.) rok za podnošenje žalbe je tri (3) dana.

Žalba se predaje pisanim putem disciplinskom tijelu prvog stupnja.

U žalbenom postupku tijelo prvog stupnja će utvrditi da li je žalba formalno uredna i propisano taksirana, da li je pravodobno izjavljena od ovlaštene osobe i dopuštena.

Nepravodobne, nedopuštene i žalbe izjavljene od neovlaštenih osoba, odbacit će se rješenjem.

Netaksirane i neuredne žalbe vraćaju se žalitelju na dopunu, ispravak ili plaćanje propisane takse i pri tome im se dostavlja kratki rok za intervencije.

Ako u ostavljenom roku nedostaci ne budu otklonjeni, žalbeni podnesak odbacuje se rješenjem.

Protiv rješenja o odbacivanju žalbe, žalitelj ima pravo žalbe tijelu drugog stupnja, bez plaćanja pristojbe. Pravodobnu i urednu žalbu tijelo prvog stupnja dužno je bez odgađanja dostaviti nadležnom tijelu drugog stupnja. Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset (10) dana, a u skraćenom postupku od 5 (pet) dana od dana prijema žalbe. Odluka Komisije za žalbe je konačna. Ako organ u drugom stupnju ne riješi žalbu u predviđenom roku, smatra se da je žalba usvojena na način da je pobijena odluka ukinuta i vraćena na ponovno odlučivanje tijelu prvog stupnja.

REGISTRACIJA UTAKMICE

Članak 19.

Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3:0 (par-forte), utakmica se registrira postignutim rezultatom. Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje, u pravilu, najkasnije u roku od 8 dana od dana njihovog odigravanja. U slučaju, da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika za natjecanje, ako je odlukom postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka, koja je konačna, osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.

Članak 20.

U slučaju neopravdanog neodigravanja utakmica, Povjerenik za natjecanje će iste registrirati sukladno odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, a protiv kluba će biti izrečena novčana kazna, sukladno Odluci Izvršni odbor saveza.

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST

Članak 21.

O disciplinskim prekršajima, koje izvrše klubovi, igrač, suci, treneri i ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju, odlučuje Disciplinski sudac na osnovi odredaba DP-a.

Disciplinski postupak pokreće se temeljem disciplinske prijave koju može podnijeti bilo koji član nogometne organizacije u pisanom obliku ili izjavi danoj u zapisnik pred tijelom nogometne organizacije u kojem slučaju ista čini prilog disciplinske prijave voditelja natjecanja.

Iznimno:

a) za prekršaje, osim za prekršaje iz članka 81. do 83. DP-a, koji su se dogodili pred, za vrijeme i nakon utakmice stalnog natjecanja prijavu mogu podnijeti samo službene osobe utakmice, povjerenik dotičnog natjecanja i osoba koju nadležni nogometni savez ovlasti za poslove sigurnosti;

b) za prekršaje iz članka 96. DP-a prijavu mogu podnijeti samo igrač, trener ili klub koji su vjerovnici prijavljenika.

UTVRĐIVANJE PLASMANA

Članak 22.

Klub, koji pobjedi na utakmici osvaja (3) tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan (1) bod.

Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje razlika između danih i primljenih zgoditaka. U slučaju iste zgoditak razlike, bolje mjesto na tablici zauzima klub, koji je postigao više zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka, dijele mjesta, koja im pripadaju.

Ukoliko se radi o odlučivanju o prvaku ili o prijelazu u viši ili niži rang natjecanja i/ili pak u završni dio natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama u prvom i drugom dijelu postigli klubovi s jednakim brojem bodova. 

Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između postignutih i primljenih zgoditaka. Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih zgoditaka u gostima (kada su u kombinaciji dva kluba) odnosno veći broj postignutih zgoditaka (kada su u kombinaciji tri ili više klubova).

Ako se poredak klubova ne može utvrditi niti nakon primjene dodatne tablice primijeniti će se kriterij bolje ukupne gol razlike između postignutih i primljenih zgoditaka iz svih utakmica koje su klubovi odigrali tijekom prvenstva.

Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između

klubova kojima se ne može utvrditi plasman i to:

a) jedna utakmica po kup sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji dva kluba,

b) tri utakmice po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri kluba,

c) potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako je u kombinaciji 4 ili više klubova.

Ukoliko se usuglase klubovi, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje pobjednika može se utvrditi ždrijebom koji će provesti Povjerenik za natjecanje.

Plasman se utvrđuje temeljem odredbi iz ovih Propozicija i odgovarajućih odredbi Pravilnika o nogometnim natjecanjima.

U slučaju prekida prvenstva po odluci nadležnog tijela (ili iznimno i u slučaju redovnog završetka natjecanja) poradi utvrđivanja plasmana na ljestvici u slučaju jednakog broja bodova dvije ili više momčadi koje su odigrale jednaki broj utakmica, a za mjesta koja odlučuju o prvaku odnosno za mjesto koje omogućuje prijelaz u viši ili niži stupanj natjecanja primjenjuje se sljedeće pravilo:

a) ako su odigrane sve međusobne utakmice klubova koji konkuriraju za određeno mjesto na ljestvici, primjenjuje se odredba članka  65. stavka 3. Pravilnika o nogometnim natjecanjima, odnosno plasman se utvrđuje temeljem međusobnih rezultata tih klubova,

b) ako nisu odigrane sve međusobne utakmice klubova koji konkuriraju za određeno mjesto na ljestvici, primjenjuje se odredba članka 65. stavka 2. Pravilnika o nogometnim natjecanjima, odnosno plasman se utvrđuje temeljem bolje razlike između danih i primljenih golova.

U slučaju prekida prvenstva po odluci nadležnog tijela (ili iznimno i u slučaju redovnog završetka natjecanja), poradi utvrđivanja plasmana na ljestvici u slučaju da slabije plasirana momčad ima manji broj odigranih utakmica u kojima bi u slučaju pobjeda bila u mogućnosti prestići bolje plasirani klub, primjenjuje se sljedeće pravilo:

a) ako su odigrane sve međusobne utakmice klubova koji konkuriraju za određeno mjesto na ljestvici, primjenjuje se odredba članka  65. stavka 3. Pravilnika o nogometnim natjecanjima, odnosno plasman se utvrđuje temeljem međusobnih rezultata tih klubova,

b) ako nisu odigrane sve međusobne utakmice klubova koji konkuriraju za određeno mjesto na ljestvici, mjesto na ljestvici će se odrediti temeljem postotka osvojenih bodova na domaćim utakmicama i postotka osvojenih bodova na gostujućim utakmicama. Momčad koja bude imala veći prosjek dvaju postotaka osvojenih bodova zauzet će bolju poziciju na ljestvici.

Konačnu tablicu proglašava Komisija za natjecanje NSZŽ-a.

Članak 23.

Klub, koji odustane od prvenstvenog natjecanja, pada u niži stupanj natjecanja, bez obzira na do tada postignute rezultate u natjecanju. Smatrat će se, da je klub odustao od natjecanja, ako svojom krivicom nije odigrao dvije utakmice u tijeku tog natjecanja u istoj natjecateljskoj godini.

Članak 23.

Igrač ne može u istom danu nastupiti na dvije utakmice, ako klub nastupi na utakmici sa igračem koji je tog dana već igrao na jednoj utakmici bit će pokrenut disciplinski postupak.

Igrač u jednom danu može izuzetno nastupiti na dvije utakmice, s time da jednu utakmicu igra za nogometni klub, a drugu za malonogometni klub.

OSTALE ODREDBE

Članak 24.

Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama,  zabranjena je upotreba duhanskih proizvoda.

Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena, u zaštitnim kabinama mogu se nalaziti slijedeće službene osobe:

– predstavnici klubova s  licencom NSZŽ-a (po jedan od svakog kluba),

– trener uz obvezno posjedovanje licence NSZŽ-a,

– dva (2) pomoćna trenera uz obvezno posjedovanje licence NSZŽ-a,

– zamjenski igrači u sportskoj opremi  (po sedam), s obveznim i ispravno obučenim markerima,

– fizioterapeuti u sportskoj opremi  i licencom NSZŽ-a (po jedan od svakog kluba),

– liječnici klubova s licencom NSZŽ-a (po jedan od svakog kluba),

– rukovoditelj osiguranja s licencom NSZŽ-a.

U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti:

– dežurni liječnik s posebnom oznakom i 4 osobe uz nosila, posebno označene, za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena,

– liječnička služba i vozač dežurnih kola hitne medicinske pomoći,

– dovoljan broj dodavača lopti obučenih u sportsku opremu različite boje od boje dresova obje momčadi (minimum 4 osobe),

– fotoreporteri, snimatelji i redari i zaštitari s odgovarajućim oznakama.

Članak 25.

Gostujući klub mora poštivati osnovnu boju dresa domaćina koja je prijavljena NSZŽ-u i objavljena u službenom glasilu NSZŽ-a. Klub domaćin mora nastupiti u osnovnoj boji dresa. Ako gostujući klub nema dresove druge boje, domaćin će mu posuditi dresove druge boje, različite od svojih, uz naknadu troškova pranja i peglanja dresova. Vratar mora nositi dres u boji, koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača obiju momčadi i sudaca. Svi igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama, moraju na zadnjoj strani svojih dresova imati brojeve vidljive boje u odnosu na boju dresa (košulja) od propisanih veličina 30x20x5 cm te iste brojeve odgovarajućih veličina na donjem dijelu gaćica. Brojevi na dresovima i gaćicama moraju se slagati sa brojevima u Zapisniku utakmice.

Klubovi su obvezni osigurati markere različitih boja od sportske opreme za zamjenske igrače.

Klub domaćin obvezan je za foto-reportere osigurati vidljive oznake, koje su oni obvezni nositi za vrijeme utakmice.

Članak 26.

Nedolazak na utakmicu zbog kvara na prijevoznom sredstvu (autobusu), smatrat će se opravdanim razlogom u sljedećem:

– ako klub odmah dojavi svoj nedolazak klubu domaćinu, Povjereniku za natjecanje, odnosno službenim osobama te utakmice, putem telefona ili faxa,

– ako je kvar autobusa utvrdila Policijska postaja s područja na kojem se dogodio kvar,

– klub je obvezan u roku od 24 sata dostaviti Povjereniku zapisnik Policijske postaje, koja je utvrdila kvar autobusa.

Odgađanje utakmice radi bolesti igrača, smatrat će se opravdanim, ako je odgađanje zatraženo najmanje 48 sati prije odigravanje utakmice, osim u slučajevima više sile (epidemija, trovanje i sl.)

Da bi klub zatražio odgodu, radi bolesti igrača, potrebno je dokazati bolest najmanje sedam igrača, koji su nastupili u prošlim kolima natjecanja.

Dokaz o bolesti igrača mora biti izdan i ovjeren od nadležne zdravstvene ustanove s brojem djelovodnika iste i pojedinačne dijagnoze bolesti igrača faksimilom i potpisom liječnika.

Članak 27.

Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava Zapisnik utakmice na obrascu kojeg je utvrdio HNS. Zapisnik se obvezatno ispunjava pisaćim strojem, odnosno računalom.

Sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o ispravnom unošenju točnih podataka u Zapisnik, koji su dužni svojeručno potpisati.

NOVČANE OBVEZE

Članak 28.

Troškove prijevoza, dnevnice i naknada sudaca i delegata klubovi su dužni do uplatiti nakon odigrane dvije domaćinske utakmice.

ORGANI NATJECANJA

Članak 29.

Organi natjecanja su:

– Povjerenik za natjecanje,

– Povjerenik za suđenje,

– Disciplinski sudac,

– Povjerenik za sigurnost i

– Komisija za žalbe.

Članak 30.

Povjerenik za natjecanje:

– rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama i Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a,

– određuje delegate za utakmice,

– registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom stupnju,

– vodi tablicu natjecanja,

– utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,

– na osnovu utvrđenih disciplinskih prekršaja podnosi prijave Disciplinskom sucu,

– donosi prijedlog Uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmicama,

– priprema prijedlog Uputa za organizaciju i red na igralištu, za vrijeme odigravanja utakmica,

– priprema i organizira plenarne sastanke klubova sudionika natjecanja,

– priprema i organizira stručne sastanke delegata,

– priprema prijedlog za listu delegata,

– na zahtjev Izvršnog odbora saveza podnosi izvještaje i analize natjecanja i

– obavlja i druge dužnosti vezane za natjecanje, koje mu povjeri Izvršni odbor saveza.

Članak 31.

Povjerenik za suđenje:

– sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate,

– određuje suce za utakmice,

– informira suce o obvezama iz određivanja,

– prikuplja i analizira zapisnike i izvještaje o suđenju,

– podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz podnesenih prijava, prigovora, žalbi i dr. u svezi sa suđenjem,

– na zahtjev Izvršnog odbora NSZŽ-a podnosi izvještaje i analize suđenja i

– obavlja i druge poslove i dužnosti koje mu povjeri IO saveza, odnosno organi saveza.

Članak 32.

Disciplinski sudac

Rješava u prvom stupnju o svim prekršajima, koje su izvršili klubovi, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici, a u skladu s DP-om.

Disciplinski sudac postupa sukladno zaprimljenim disciplinskim prijavama.

Najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru saveza o svom radu s prijedlgom mjera.

Članak 33.

Komisija za žalbe

Rješava u drugom stupnju o žalbama na odluke Povjerenika lige i Disciplinskog suca.

Odluka Komisije za žalbe je konačna. Žalba se dostavlja u roku predviđenom u članku 19. ovih Propozicija, a računa se od dana prijema rješenja preporučenom poštom ili telefaksom. Komisija na zahtjev Izvršnog odbora saveza podnosi izvješće o radu.

Članak 34.

Svi sporovi, koji nastanu u svezi natjecanja, a ne mogu se riješiti sporazumno, predat će se na konačno rješavanje Izvršni odbor saveza. O sporovima klubova, vezanim za natjecanje, ne mogu odlučivati redovni sudovi.

Članak 35.

Povjerenik za sigurnost:

– obavlja sve poslove u svezi osiguranja utakmica, a što je posebno definirano u Odluci o sigurnosti,

– surađuje s povjerenicima za sigurnost u klubovima i pomaže im u radu i najmanje dva puta godišnje podnosi izvještaj Izvršnom odboru NSZŽ-a s prijedlozima eventualnih novih mjera.

KAZNENE ODREDBE

Članak 36.

Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni klubovi, igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Odluka Međunarodnog BORD-a, Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS.

Članak 38.

Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor saveza.

Članak 39.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja I objavljuje se u glasniku saveza.

Predsjednik

Darko Banić

Broj:      43-7/23

Zadar, 11.07.2023.

Izvršni odbor na prijedlog Natjecateljske komisije Nogometnog saveza Zadarske županije, temeljem članaka 44. na svojoj 25. sjednici održanoj 11/07/23 (UTORAK) donosi je

Osnove natjecanja veteranskog nogometa Hrvatskog nogometnog saveza

Članak 1.

Komisija za veteranski nogomet Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza (u daljem tekstu Komisija), koordinator je natjecanja veteranskog nogometa u Hrvatskoj. Komisija organizira završna prvenstva (turnirski) u nogometu i malom nogometu, na kojima se prvaci i(li) predstavnici pojedinih županijskih nogometnih saveza (u daljem tekstu ŽNS), natječu za prvaka Hrvatske u određenoj natjecateljskoj godini. Komisija određuje Uvjete i Propozicije natjecanja svakog pojedinog prvenstva, sukladno prijavama momčadi za isto.

Članak 2.

Svi ŽNS-i u kojima se odvija natjecanje trebaju provoditi natjecanje u skladu s ovim Osnovama, a za sve što njima nije obuhvaćeno vrijede propisi HNS-a i ŽNS-a.

Članak 3.

ŽNS-i trebaju izabrati svoju komisiju za veteranski nogomet, koja rukovodi natjecanjima veteranskog nogometa u pojedinom ŽNS-u i predlaže tijela natjecanja izvršnom odboru pojedinog ŽNS-a, sukladno Statutu (Povjerenik za natjecanje, Povjerenik za suđenje, Disciplinski sudac, Komisija za žalbe…).

Članak 4.

Prvenstvo se u svim ŽNS-ima u pravilu odvija po dvostrukom bod sustavu u dva dijela (jesen/proljeće), a samo vrijeme održavanja tijekom godine, određuju nadležna natjecateljska tijela. Natjecanje treba organizirati sukladno broju prijavljenih klubova, ali niti jedna liga ne može brojiti više od 16 klubova. Svaki ŽNS odlučuje o broju rangova natjecanja na svom području. ŽNS-i koji zbog manjeg broja klubova ili iz razloga nemogućnosti odigravanja natjecanja, zbog većih udaljenosti između klubova sudionika, mogu natjecanje organizirati i turnirskim načinom (jedan turnir ili više njih). Susjednim ŽNS-ima dopušteno je i organiziranje međužupanijske lige, ako je to jedini način da se klubovi unutar određenog ŽNS-a uključe u natjecanje veterana. U tom slučaju ŽNS-i čiji klubovi igraju u tako organiziranoj ligi, dogovaraju sve detalje oko provođenja natjecanja, u skladu s ovim Osnovama i propisima HNS-a.

Članak 5.

Prvenstvenu utakmicu veterana mogu igrati samo igrači, koji su uredno registrirani sukladno Pravilniku o statusu igrača i registracijama HNS-a.

Članak 6.

Za nastup na prvenstvenoj utakmici svaki igrač mora imati športsku iskaznicu te liječnički pregled koji vrijedi 6 (šest) mjeseci i upisan je u COMET sustav HNS-a.

Članak 7.

Prvenstvene utakmica veterana igraju se na registriranim nogometnim igralištima od strane ŽNS-a s dimenzijama, koje odgovaraju natjecanjima županijskog ranga za seniore. Prvenstvene utakmice veterana igraju se 2×40 minuta, s pauzom u poluvremenu 5-10 minuta. Preporučeni dan za odigravanje veteranskih utakmica, što je ujedno i 50-godišnja tradicija, je ponedjeljak, ali pravo je ŽNS-a da natjecanje organizira i drugim danima.

Članak 8.

Prije prvenstvene utakmice, domaćin je dužan pripremiti igralište prema Pravilima nogometne igre i propisima HNS-a..

Predsjednik

Darko Banić

Broj:      44-7/23

Zadar, 11.07.2023.

Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske županije, temeljem članaka 44 na svojoj

25. sjednici održanoj 11/07/23 (UTORAK) donosi je

ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA RUKOVODSTVO NATJECANJA

ZA NATJECATELJSKU SEZONU 2023/2024

Članak 1.

1 Povjerenika za natjecanje 1. žnl                             250,00 euro

2 Povjerenika za natjecanje 2. žnl                             180,00 euro

3 Povjerenika za suce 1 žnl –  2. žnl                           250,00 euro

4 Povjerenika za natjecanje Mlađih uzrasta        250,00 euro

5 Povjerenika za suce Mlađih uzrasta                    250,00 euro

6 Povjerenika za natjecanje Lige veterana            150,00 euro

7 Povjerenika za suce Lige veterana                        150,00 euro

8 Disciplinskog suca svih natjecanja                       250,00 euro

Članak 2.

Sa vanjskim suradnicima će savez sklopiti Ugovor o djelu, sukladno Zakon.

Visin naknada izrečena u neto iznosima, te zakonske obaveze plaćanja poreza i prireza snosi Savez.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Darko Banić

Broj:      47-7/23

Zadar, 11.07.2023.

Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske županije, temeljem članaka 44 na svojoj

25. sjednici održanoj 11/07/23 (UTORAK) donosi je

ODLUKA O IMENOVANJU RUKOVODSTAV

NATJECANJA ZA NATJECATELJSKU ZA SEZONU 2023/2024

Članak 1.

Sukladno članku 44. Statuta donosi se jednoglasna Odluka o Imenovanju rukovodstva natjecanja za natjecateljsku sezonu 2023/2024

1. ŽNL

Povjerenik za natjecanja                             Lovre Fabijanić

Povjerenik za suce                                          Jerolim Čulina

2.ŽNL

Povjerenik za natjecanja                             Josip Bralić

Povjerenik za suce                                          Jerolim Čulina

MLAĐI UZRASTI

Povjerenik za natjecanje                              Dalibor Jurlina

Povjerenik za suce                                          Damir Kraljević

VETERANI

Povjerenik za natjecanje                              Julijan Eškinja

Povjerenik za suce                                          Željko Margetić

Disciplinski sudac svih natjecanja             Jurica Vidaković

Članak 2.

Ugovori se sklapaju na 6 mjeseci (po 3 mjeseca po polu sezoni).

Članka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Darko Banić

Broj:      46-7/23

Zadar, 11.07.2023.

Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske županije, temeljem članaka 44 na svojoj

25. sjednici održanoj 11/07/23 (UTORAK) donosi je

ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA RUKOVODSTVO

NATJECANJA ZA NATJECATELJSKU SEZONU 2023/2024

Članak 1.

1 Povjerenika za natjecanje 1. žnl                             250,00 euro

2 Povjerenika za natjecanje 2. žnl                             180,00 euro

3 Povjerenika za suce 1 žnl –  2. žnl                           250,00 euro

4 Povjerenika za natjecanje Mlađih uzrasta        250,00 euro

5 Povjerenika za suce Mlađih uzrasta                    250,00 euro

6 Povjerenika za natjecanje Lige veterana            150,00 euro

7 Povjerenika za suce Lige veterana                        150,00 euro

8 Disciplinskog suca svih natjecanja                       250,00 euro

Članak 2.

Sa vanjskim suradnicima će savez sklopiti Ugovor o djelu, sukladno Zakon.

Visin naknada izrečena u neto iznosima, te zakonske obaveze plaćanja poreza i prireza snosi Savez.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Darko Banić

Broj:      47-7/23

Zadar, 11.07.2023.

Izvršni odbor na prijedlog Komisije nogometnih sudaca Nogometnog saveza Zadarske županije, temeljem članaka 44. na svojoj 25. sjednici održanoj 11/07/23 (UTORAK) donosi je

ODLUKA  O USVAJANJU LISTE SUDACA

ZA TREĆU HNL-JUG ZA NATJECATELJSKU SEZONU 2023/2024

Članak 1.

Lista nogometnih sudaca i pomoćnih sudaca za natjecateljsku sezonu

A LISTA                                                              

1. Ante Žilić                                                                                                                      

2. Josip Budan                                                 

3. Zvonimir Sinovčić                                       

4. Ivan Anić                                                      

B LISTA

1. Damir Kraljević

2. Goran Agičić

3. Josip Katuša

4. Petar Mijić

5. Šime Žilić

6. Tomislav Čulina

7. Ivan Zdrilić

8. Luka Župan

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Darko Banić

Broj:      48-7/23

Zadar, 11.07.2023.

Izvršni odbor na prijedlog Natjecateljske komisije Nogometnog saveza Zadarske županije, temeljem članaka 44. na svojoj 25. sjednici održanoj 11/07/23 (UTORAK) donosi je

ODLUKA O USVAJANJU LISTE DELEGATA ZA

DRUGU NL I TREĆE HNL-JUG ZA NATJECATELJSKU SEZONU 2023/2024

Članak 1.

Lista delegata Druga NL:

1. Ana Gambiraža

2. Julijan Eškinja

Lista delegata Treća HNL-jug:

1. Marin Galac

2. Marinko Paleka

3. Julijan Eškinja

4. Ana Gambiraža

5. Stella Dunić

6. Jerolim Čulina

7. Denis Vrkić

9. Petar Paleka

10. Nebojša Župan

11. Šime Crnjak

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Darko Banić

Broj:      49-7/23

Zadar, 11.07.2023.

Izvršni odbor na prijedlog Komisije nogometnih sudaca Nogometnog saveza Zadarske županije, temeljem članaka 44. na svojoj 25. sjednici održanoj 11/07/23 (UTORAK) donosi je

ODLUKA  O USVAJANJU LISTE SUDACA ZA NATJECATELJSKU SEZONU 2023/2024

Članak 1.

1. Lista nogometnih sudaca i pomoćnih sudaca za Prvu žnl-u, Drugu žnl-u i Ligu veterana:

A lista


1 Agičić Goran
2 Anić Ivan
3 Anić Josip
4 Babić Tadija
5 Budan Josip
6 Čačić Andi
7 Čirjak Slaven
8 Čulina Matej
9 Čulina Tomislav
10 Dukić Damir
11 Erceg Mateo
12 Jarmanović Dario
13 Mijić Petar
14 Narančić Marko
15 Sinovčić Zvonimir
16 Vujević Stipe
17 Vukančić Ivan
18 Zdrilić Ivan
19 Žilić Ante
20 Kevrić Josip
21 Kombura Domagoj
22 Bačić Paula
23 Matijević Martina
24 Župan Luka
25 Barić Josip


B lista


1 Bačić Denis
2 Baždarić Mate
3 Brkić Ranko
4 Čačić Ivan
5 Ević Anto
6 Galac Ante
7 Juko Marin
8 Katuša Josip
9 Kraljević Damir
10 Lerga Damir
11 Martić Petar
12 Nikpalj Mario
13 Pavičić Roko
14 Petrišić Kristijan
15 Šango Ivica
16 Vidas Teofil
17 Zrilić Ivica
18 Zubčić Matej
19 Žilić Šime
20 Vrkić Jurica
21 Ervaćinović Robert
22 Marčić Filip
23 Burčul Roko

2. Lista nogometnih sudaca i pomoćnih sudaca za mlađe usraste:

Agičić Goran   
Anić Ivan 
Anić Josip
Babić Tadija
Budan Josip
Čačić Andi
Čirjak Slaven
Čulina Matej
Čulina Tomislav
Dukić Damir
Erceg Mateo
Jarmanović Dario
Mijić Petar
Narančić Marko
Sinovčić Zvonimir
Vujević Stipe
Vukančić Ivan
Zdrilić Ivan
Žilić Ante
Bačić Denis
Barić Josip
Brkić Ranko
Čačić Ivan
Ević Anto
Galac Ante
Juko Marin
Katuša Josip
Kraljević Damir
Lerga Damir
Martić Petar
Nikpalj Mario
Pavičić Roko
Petrišić Kristijan
Šango Ivica
Vidas Teofil
Zrilić Ivica
Zubčić Matej
Žilić Šime
Župan Luka
Duka David
Duspara Zlatko
Jergan Ante
Kuman Tomislav
Paragvaj Lovro
Pejić Denis
Zdrilić Nevenko
Babić Ante
Vrkić Jurica
Fain Ante
Zekan Mate
Kevrić Josip
Baždarić Mate
Burčul Roko
Jurjević Luka
Ervaćinović Robert
Kombura Domagoj
Bačić Paula
Dokoza Bože
Galov Toni
Matijević Martina
Škara Jakov
Škara Luka
Marčić Filip
Kokan Ivan

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Darko Banić

Broj:      50-7/23

Zadar, 11.07.2023.

Izvršni odbor na prijedlog Natjecateljske komisije Nogometnog saveza Zadarske županije, temeljem članaka 44. na svojoj 25. sjednici održanoj 11/07/23 (UTORAK) donosi je

ODLUKA  O USVAJANJU LISTA DELEGATA ZA NATJECATELJSKU SEZONU 2023/2024

Članak 1.

1. Jedinstvena lista delegata za Prvu žnl-u, Drugu žnl-u i lige mlađih uzrasta

Ante Dokoza

Ante Prtenjača

Anđelko Čirjak

Denis Šare

Dinko Odžaković

Dubravko Oguić

Mladen Čudina

Mladen Klanac

Nebojša Župan

Petar Paleka

Slavko Kulaš

Srećko Škorput

Šime Crnjak

Šime Narančić

Tomislav Radman

Veselin Zdrilić

Vladimir Matoković

Zoran Žilić

Zvonimir Pedić

Željko Margetić

2. Lista delegata za mlađih uzrasta

Branimir Nimac

Damir Bačić

Dalibor Jurlina

Josip Bralić

Ksenija Medini

Lovre Fabijanić

Marin Tomić

Miroslav Knežević

Robert Zorić

Šime Pinčić

Šime Brkić

Zvjezdana Burčul

Frane Klanac

Toni Šangulin

Neven Marinović

Marica Stojanov

Ante Dubravica

Lovre Lončar

Toni Martinac

Goran Jurjević

3. Lista delegata za Ligu veterana:

Ante Bobić

Branimir Nimac

Davor Bajlo

Davor Krizman

Denis Bačić

Ernest Karlović

Ivica Števanja

Miroslav Knežević

Slavko Kulaš

Vladimir Matoković

Željko Margetić

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Darko Banić

Broj:     51-7/23

Zadar, 11.07.2023.

REGISTRACIJE

SJEDNICA 10.07.2023 Članak
“HNK ZADAR”, ZADAR
Roko Odžaković (NK Zadarnova, Zadar) 34/2
Mateo Odžaković (NK Zadarnova, Zadar) 34/2
“NK HRVATSKI VITEZ”, POSEDARJE
Tino Pavlović (HNK Primorac (BNM), Biograd na Moru) 22-34/2

SJEDNICA 11.07.2023 Članak
“HNK ZADAR”, ZADAR
Marin Vučković (NK Neretvanac, Opuzen) 34/2

SJEDNICA 12.07.2023 Članak
“HNK ZADAR”, ZADAR
Tin Jukić-Peladić (NK GOŠK Kaštela, Kaštel Gomilica) 34/2
Luka Matasović (NK Lokomotiva (Z), Zagreb) 34/8

SJEDNICA 13.07.2023 Članak
“HNK ZADAR”, ZADAR
Ante Vukadinović (NK Kustošija, Zagreb) 34/2


BRISANJA IGRAČA

SJEDNICA 11.07.2023
“HNK PRIMORAC (BNM)”, BIOGRAD NA MORU
Antonio Čirjak jer odlazi na područje drugog saveza.

SJEDNICA 13.07.2023
“NK ABECEDA SPORTA”, MURVICA
Mate Katuša jer odlazi na područje drugog saveza.


Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top