Dokumenti

Glasnik saveza – Broj 1
Glasnik saveza – Broj 2
Glasnik saveza – Broj 3
Glasnik saveza – Broj 4
Glasnik saveza – Broj 5
Glasnik saveza – Broj 6
Glasnik saveza – Broj 7
Glasnik saveza – Broj 8
Glasnik saveza – Broj 9
Glasnik saveza – Broj 10
Glasnik saveza – Broj 11
Glasnik saveza – Broj 12
Glasnik saveza – Broj 13
Glasnik saveza – Broj 14
Glasnik saveza – Broj 15
Glasnik saveza – Broj 16
Glasnik saveza – Broj 17
Glasnik saveza – Broj 18
Glasnik saveza – Broj 19
Glasnik saveza – Broj 20

Izvješće 1. ŽNL
Izvješće 2. ŽNL

Glasnik saveza – Broj 21
Glasnik saveza – Broj 22
Glasnik saveza – Broj 23
Glasnik saveza – Broj 24
Glasnik saveza – Broj 25
Glasnik saveza – Broj 26
Glasnik saveza – Broj 27
Glasnik saveza – Broj 28
Glasnik saveza – Broj 29
Glasnik saveza – Broj 30
Glasnik saveza – Broj 31
Glasnik saveza – Broj 32
Glasnik saveza – Broj 33
Glasnik saveza – Broj 34
Glasnik saveza – Broj 35
Glasnik saveza – Broj 36
Glasnik saveza – Broj 37
Glasnik saveza – Broj 38
Glasnik saveza – Broj 39
Glasnik saveza – Broj 40
Glasnik saveza – Broj 41
Glasnik saveza – Broj 42

Glasnik saveza – Broj 1
Glasnik saveza – Broj 2
Glasnik saveza – Broj 3
Glasnik saveza – Broj 4
Glasnik saveza – Broj 5
Glasnik saveza – Broj 6
Glasnik saveza – Broj 7
Glasnik saveza – Broj 8
Glasnik saveza – Broj 9
Glasnik saveza – Broj 10
Glasnik saveza – Broj 11
Glasnik saveza – Broj 12
Glasnik saveza – Broj 13
Glasnik saveza – Broj 14
Glasnik saveza – Broj 15
Glasnik saveza – Broj 16
Glasnik saveza – Broj 17
Glasnik saveza – Broj 18
Glasnik saveza – Broj 19
Glasnik saveza – Broj 20
Glasnik saveza – Broj 21
Glasnik saveza – Broj 22
Glasnik saveza – Broj 23
Glasnik saveza – Broj 24
Glasnik saveza – Broj 25
Glasnik saveza – Broj 26
Glasnik saveza – Broj 27
Glasnik saveza – Broj 28
Glasnik saveza – Broj 29
Glasnik saveza – Broj 30
Glasnik saveza – Broj 31
Glasnik saveza – Broj 32
Glasnik saveza – Broj 33
Glasnik saveza – Broj 34
Glasnik saveza – Broj 35
Glasnik saveza – Broj 36
Glasnik saveza – Broj 37
Glasnik saveza – Broj 38
Glasnik saveza – Broj 39
Glasnik saveza – Broj 40
Glasnik saveza – Broj 41
Glasnik saveza – Broj 42
Glasnik saveza – Broj 43

Glasnik saveza – Broj 1

Glasnik saveza – Broj 2

Glasnik saveza – Broj 3

Glasnik saveza – Broj 4

Glasnik saveza – Broj 5

Glasnik saveza – Broj 6

Glasnik saveza – Broj 7

Glasnik saveza – Broj 8

Glasnik saveza – Broj 9

Glasnik saveza – Broj 10

Glasnik saveza – Broj 11

Glasnik saveza – Broj 12

Glasnik saveza – Broj 13

Glasnik saveza – Broj 14

Glasnik saveza – Broj 15

Glasnik saveza – Broj 16

Glasnik saveza – Broj 17

Glasnik saveza – Broj 18

Glasnik saveza – Broj 19

Glasnik saveza – Broj 20

Glasnik saveza – Broj 21

Glasnik saveza – Broj 22

Glasnik saveza – Broj 23

Glasnik saveza – Broj 24

Glasnik saveza – Broj 25

Glasnik saveza – Broj 26

Glasnik saveza – Broj 27

Glasnik saveza – Broj 28

Glasnik saveza – Broj 29

Glasnik saveza – Broj 30

Glasnik saveza – Broj 31

Glasnik saveza – Broj 32

Glasnik saveza – Broj 33

Glasnik saveza – Broj 34
Glasnik saveza – Broj 35

Glasnik saveza – Broj 1

Glasnik saveza – Broj 2

Glasnik saveza – Broj 3

Glasnik saveza – Broj 4

Glasnik saveza – Broj 5

Glasnik saveza – Broj 6

Glasnik saveza – Broj 7

Glasnik saveza – Broj 8

Glasnik saveza – Broj 9

Glasnik saveza – Broj 10

Glasnik saveza – Broj 11

Glasnik saveza – Broj 12

Glasnik saveza – Broj 13

Glasnik saveza – Broj 14

Glasnik saveza – Broj 15

Glasnik saveza – Broj 16

Glasnik saveza – Broj 17

Glasnik saveza – Broj 18

Glasnik saveza – Broj 19

Glasnik saveza – Broj 20

Glasnik saveza – Broj 21

Glasnik saveza – Broj 22

Glasnik saveza – Broj 23

Glasnik saveza – Broj 24

Glasnik saveza – Broj 25

Glasnik saveza – Broj 26

Glasnik saveza – Broj 27

Glasnik saveza – Broj 28

Glasnik saveza – Broj 29

Glasnik saveza – Broj 30

Glasnik saveza – Broj 31

Glasnik saveza – Broj 32

Glasnik saveza – Broj 33

Glasnik saveza – Broj 34

Glasnik saveza – Broj 35

Glasnik saveza – Broj 36

Glasnik saveza – Broj 37

Glasnik saveza – Broj 38

Glasnik saveza – Broj 39

Glasnik saveza – Broj 40

Glasnik saveza – Broj 41

Glasnik saveza – Broj 42

Glasnik saveza – Broj 43

Glasnik saveza – Broj 1

Glasnik saveza – Broj 2

Glasnik saveza – Broj 3

Glasnik saveza – Broj 4

Glasnik saveza – Broj 5

Glasnik saveza – Broj 6

Glasnik saveza – Broj 7

Glasnik saveza – Broj 8

Glasnik saveza – Broj 9

Glasnik saveza – Broj 10

Glasnik saveza – Broj 11

Glasnik saveza – Broj 12

Glasnik saveza – Broj 13

Glasnik saveza – Broj 14

Glasnik saveza – Broj 15

Glasnik saveza – Broj 16

Glasnik saveza – Broj 17

Glasnik saveza – Broj 18

Glasnik saveza – Broj 19

Glasnik saveza – Broj 20

Glasnik saveza – Broj 21

Glasnik saveza – Broj 22

Glasnik saveza – Broj 23

Glasnik saveza – Broj 24

Glasnik saveza – Broj 25

Glasnik saveza – Broj 26

Glasnik saveza – Broj 27

Glasnik saveza – Broj 28

Glasnik saveza – Broj 29

Glasnik saveza – Broj 1

Glasnik saveza – Broj 2

Glasnik saveza – Broj 3

Glasnik saveza – Broj 4

Glasnik saveza – Broj 5

Glasnik saveza – Broj 6

Glasnik saveza – Broj 7

Glasnik saveza – Broj 8

Glasnik saveza – Broj 9

Glasnik saveza – Broj 10

Glasnik saveza – Broj 11

Glasnik saveza – Broj 12

Glasnik saveza – Broj 14

Glasnik saveza – Broj 15

Glasnik saveza – Broj 16

Glasnik saveza – Broj 17

Glasnik saveza – Broj 18

Glasnik saveza – Broj 19

Glasnik saveza – Broj 20

Glasnik saveza – Broj 21

Glasnik saveza – Broj 22

Glasnik saveza – Broj 23

Glasnik saveza – Broj 24

Glasnik saveza – Broj 25

Glasnik saveza – Broj 26

Glasnik saveza – Broj 27

Glasnik saveza – Broj 28

Glasnik saveza – Broj 29

Glasnik saveza – Broj 30

Glasnik saveza – Broj 31

Glasnik saveza – Broj 33

Glasnik saveza – broj 34

Glasnik saveza – Broj 35

Glasnik saveza – Broj 1

Glasnik saveza – Broj 2

Glasnik saveza – Broj 3

Glasnik saveza – Broj 4

Glasnik saveza – Broj 5

Glasnik saveza – Broj 6

Glasnik saveza – Broj 7

Glasnik saveza – Broj 8

Glasnik saveza – Broj 9

Glasnik saveza – Broj 10

Glasnik saveza – Broj 11

Glasnik saveza – Broj 12

Glasnik saveza – Broj 14

Glasnik saveza – Broj 15

Glasnik saveza – Broj 16

Glasnik saveza – Broj 17

Glasnik saveza – Broj 18

Glasnik saveza – Broj 19

Glasnik saveza – Broj 20

Glasnik saveza – Broj 21

Glasnik saveza – Broj 22

Glasnik saveza – Broj 23

Glasnik saveza – Broj 24

Glasnik saveza – Broj 25

Glasnik saveza – Broj 26

Glasnik saveza – Broj 27

Glasnik saveza – Broj 28

Glasnik saveza – Broj 29

Glasnik saveza – Broj 30

Glasnik saveza – Broj 31

Glasnik saveza – Broj 33

Glasnik saveza – broj 34

Glasnik saveza – Broj 35

Glasnik saveza – Broj 1

Glasnik saveza – Broj 2

Glasnik saveza – Broj 3

Glasnik saveza – Broj 4

Glasnik saveza – Broj 5

Glasnik saveza – Broj 6

Glasnik saveza – Broj 7

Glasnik saveza – Broj 8

Glasnik saveza – Broj 9

Glasnik saveza – Broj 10

Glasnik saveza – Broj 11

Glasnik saveza – Broj 12

Glasnik saveza – Broj 14

Glasnik saveza – Broj 15

Glasnik saveza – Broj 16

Glasnik saveza – Broj 17

Glasnik saveza – Broj 18

Glasnik saveza – Broj 19

Glasnik saveza – Broj 20

Glasnik saveza – Broj 21

Glasnik saveza – Broj 22

Glasnik saveza – Broj 23

Glasnik saveza – Broj 24

Glasnik saveza – Broj 25

Glasnik saveza – Broj 26

Glasnik saveza – Broj 27

Glasnik saveza – Broj 28

Glasnik saveza – Broj 29

Glasnik saveza – Broj 30

Glasnik saveza – Broj 31

Glasnik saveza – Broj 33

Glasnik saveza – broj 34

Glasnik saveza – Broj 35

Glasnik saveza – Broj 1

Glasnik saveza – Broj 2

Glasnik saveza – Broj 3

Glasnik saveza – Broj 4

Glasnik saveza – Broj 5

Glasnik saveza – Broj 6

Glasnik saveza – Broj 7

Glasnik saveza – Broj 8

Glasnik saveza – Broj 9

Glasnik saveza – Broj 10

Glasnik saveza – Broj 11

Glasnik saveza – Broj 12

Glasnik saveza – Broj 14

Glasnik saveza – Broj 15

Glasnik saveza – Broj 16

Glasnik saveza – Broj 17

Glasnik saveza – Broj 18

Glasnik saveza – Broj 19

Glasnik saveza – Broj 20

Glasnik saveza – Broj 21

Glasnik saveza – Broj 22

Glasnik saveza – Broj 23

Glasnik saveza – Broj 24

Glasnik saveza – Broj 25

Glasnik saveza – Broj 26

Glasnik saveza – Broj 27

Glasnik saveza – Broj 28

Glasnik saveza – Broj 29

Glasnik saveza – Broj 30

Glasnik saveza – Broj 31

Glasnik saveza – Broj 33

Glasnik saveza – broj 34

Glasnik saveza – Broj 35

Glasnik saveza – broj 36

Glasnik savzea – broj 37

Glasnik saveza – broj 38

Glasnik saveza – broj 39

Glasnik saveza – broj 40

Glasnik saveza – broj 41

Glasnik saveza – broj 42

Glasnik saveza – broj 43

Glasnik saveza – Broj 1

Glasnik saveza – Broj 2

Glasnik saveza – Broj 3

Glasnik saveza – Broj 4

Glasnik saveza – Broj 5

Glasnik saveza – Broj 6

Glasnik saveza – Broj 7

Glasnik saveza – Broj 8

Glasnik saveza – Broj 9

Glasnik saveza – Broj 10

Glasnik saveza – Broj 11

Glasnik saveza – Broj 12

Glasnik saveza – Broj 14

Glasnik saveza – Broj 15

Glasnik saveza – Broj 16

Glasnik saveza – Broj 17

Glasnik saveza – Broj 18

Glasnik saveza – Broj 19

Glasnik saveza – Broj 20

Glasnik saveza – Broj 21

Glasnik saveza – Broj 22

Glasnik saveza – Broj 23

Glasnik saveza – Broj 24

Glasnik saveza – Broj 25

Glasnik saveza – Broj 26

Glasnik saveza – Broj 27

Glasnik saveza – Broj 28

Glasnik saveza – Broj 29

Glasnik saveza – Broj 30

Glasnik saveza – Broj 31

Glasnik saveza – Broj 33

Glasnik saveza – broj 34

Glasnik saveza – Broj 35

Glasnik saveza – broj 36

Glasnik savzea – broj 37

Glasnik saveza – broj 38

Glasnik saveza – broj 39

Glasnik saveza – broj 40

Glasnik saveza – broj 41

Glasnik saveza – broj 42

Glasnik saveza – broj 43

Glasnik savaez – broj 44

Glasnik saveza – broj 45

Glasnik saveza – broj 46

RUKOVODSTVO SAVEZ

ZA MANDATNO RAZDOBLJE

OD 12.07.2021. DO 12.07.2025.

IZVRŠNI ODBOR

DARKO BANIĆ, predsjednik

LEOPOLD BURČUL, dopredsjednik

DAMIR KNEŽEVIĆ, član

DAMIR KALAPAČ, član

NIKOLA ZORIĆ, član

STIPE PRTENJAČA, član

KREŠIMIR MIKAS, član

ALEN VUKOŠA, član

LUKA TULUMOVIĆ, član

DANIJEL ZUBČIĆ, član

ANTE GAMBIRAŽA, član

NADZORNI ODBOR

KARLO BUKŠA, predsjednik

DENIS KARDUM, član

ZVONIMIR MORIĆ-GLUHAIĆ, član

Povjerenstva

 1. ŽNL

Povjerenik za natjecanja Lovre Fabijanić

Povjerenik za suce Jerolim Čulina

2.ŽNL

Povjerenik za natjecanja Josip Bralić

Povjerenik za suce Jerolim Čulina

MLAĐI UZRASTI

Povjerenik za natjecanje Dalibor Jurlina

Povjerenik za suce Damir Kraljević

VETERANI

Povjerenik za natjecanje Julijan Eškinja

Povjerenik za suce Željko Margetić

Disciplinski sudac svih natjecanja Jurica Vidaković

Radna tijela saveza

RADNIK TIJELA SAVEZA

ZA MANDATNO RAZDOBLJE

OD 2021 DO 2025

KOMISIJA ZA MLAĐE UZRSTE

 1. Jurica Zanki, predsjednik
 2. Toni Čačić, tajnik
 3. Ivan Šimurina, član
 4. Josip Pedić, član
 5. Tino Juričin, član
 6. Šime Kardum, član
 7. Jurica Stanić, član

KOMISIJA NOGOMETNIH TRENERA

 1. Marko Pinčić, presjednik
 2. Jurica Vuleta, tajnik
 3. Šime Ivković, član
 4. Ante Strinić, član
 5. Zvonimir Jurić, člna
 6. Jugo Dominis, član
 7. Marko Moravčić, član

NATJECATELJSKA KOMISIJA

 1. Alen Vukoša, predsjednik
 2. Drago Raspović, član
 3. Ivica Magaš, član
 4. Vicko Burćul, član
 5. Roko Režan, član
 6. Mario Ivković, član
 7. Damir Knežević, član

STRUČNA KOMISIJA

 1. Zoran Erlić, predsjednik
 2. Damir Čačić, član
 3. Vlado Mandić, član
 4. Jure Čulina, član
 5. Ante Morić, član

KOMISIJA ZA MLAĐE UZRASTE

 1. Krešimir Gojun, pedsjednik
 2. Josip Pedić, član
 3. Antonio Tokić, član
 4. Jurica Knez, član
 5. Jurica Zanki, član
 6. Marijan Maruna, član
 7. Jurica Stanić, član

KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA

 1. Branimir Nimac, predsjednik
 2. Ante Žilić, član
 3. Denis Vrkić, član
 4. Mateo Erceg, član
 5. Jerolim Čulina, član

KOMISIJA ZA MATERIJALO-NOVČANO POSLOVANJE

 1. Krešimir Mikas, presjednik
 2. Ante Jergan, član
 3. Dragan Župan, član

KOMISIJA ZA ŽALBE

 1. Martina Bokanović, pravnica
 2. Naum Batkosi, član
 3. Antonio Sinovčić, član

ZDRASTVENA KOMISIJA

 1. dr Fani Žunić-Pedisić, predsjednik
 2. dr Martin Nonković, član
 3. Marin Crnjak, član

KOMISIJA ZA STADIONE

 1. Danijel Zubčić, predsjednik
 2. Boris Erceg, član
 3. Nikola Zorić, član

KOMISIJA ZA VETERANSKI NOGOMET

 1. Ante Gambiraža, predsjednik
 2. Denis Kardum, član
 3. ŽIvko Vućetič, član

KOMISIJA ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA

 1. Luka Tulumović, predsjednik
 2. Stipe Prtenjača, član
 3. Miroslav Knežević. član
Scroll to Top